In april, over 2 maanden dus al, is het zo ver. Cas wordt dan 4 en gaat dus naar de basisschool. Twee jaar geleden hadden we in onze oude woonplaats al een basisschool uitgezocht, maar door onze verhuizing moesten we dat nog een keer doen. Niet handig, maar omdat we nu beter wisten wat we wilden waren we eigenlijk zo klaar. In deze blog dingen waar je op moet letten bij het kiezen van een basisschool.

10 dingen waar je op moet letten bij het kiezen van een basisschool

Natuurlijk zal iedereen op andere dingen letten bij het kiezen van een school, maar in zijn algemeenheid zijn er genoeg dingen waar je op moet letten bij het kiezen van een basisschool. Ik maak misschien andere keuzes als jij, maar in de basis zal je over dezelfde soort dingen moeten nadenken.

[easy-image-collage id=3656]

1. Locatie en lestijden

Als eerste een binnenkopper. Waar staat de school? Kies je voor de school om de hoek of vind je voor een goede school wat verder fietsen geen probleem? En waar ligt je grens? Maar ook, heeft de school een continurooster of niet? En 5 gelijke schooldagen of korte en lange?

Voor ons was in eerste instantie het geen probleem als we maximaal 10 minuten moesten fietsen. En toen kochten we een huis wat binnen 2 minuten lopen 4 basisscholen had. We bedachten ons dat het gemak van zo dichtbij naar school wel heel groot is. Dat voordeel weegt toch wel zwaar, zeker als je dan nog steeds de keus hebt uit 4 verschillende scholen. Dit beperkte onze keuze dus direct tot een keuze uit 4. Van deze scholen hadden ze allemaal een continurooster en dat wilde ik ook graag. Korte en lange of gelijke schooldagen maakte me weinig uit.

2. Geloofsovertuiging

Scholen in Nederland kunnen openbaar zijn, maar ook vallen onder bijzonder onderwijs. Hieronder vallen alle christelijke, katholieke, islamitische scholen, maar ook de neutrale scholen. Wil je je kind bewust naar een openbare school doen of juist niet. En hoe streng mag een christelijke school dan zijn?

In ons geval hadden we de keus uit openbaar, katholiek, christelijk en hindoeïstisch onderwijs. De laatste viel eigenlijk direct al af, dat past niet bij ons. Een streng christelijke of katholieke school past ook niet bij ons, maar in dit geval waren geen van beide scholen dat. Oftewel met dit criteria viel er een school af. Nog de keuze uit 3.

3. Schoolgrootte

Scholen heb je heel klein of heel groot. Is dit iets wat je uitmaakt? Of is het voor jou geen bezwaar om een hele grote of kleine school te hebben. Voordelen van een grote school is dat er vaak meer mogelijkheden te organiseren zijn als een plusklas en dat collega’s iemand hebben die hetzelfde jaar draait wat heel fijn kan zijn. Nadeel is dat een school ook zo groot kan zijn dat je niet iedereen meer kent. Kleine scholen zijn wat dat betreft snel wat persoonlijker, maar weer minder mogelijkheden.

Voor ons viel de grootste school eigenlijk al een beetje af. Niet doorslaggevend, maar het was geen pluspunt, vooral niet omdat de andere 2 scholen ook niet zo klein waren dat de extra’s weg vielen. De katholieke school had dus niet direct onze voorkeur met dit criteria, maar was echt nog niet definitief afgevallen.

Lees ook waar Elke op let bij de keuze van een basisschool.

4. Manier van lesgeven

Scholen moeten allemaal aan de kerndoelen voor basisonderwijs voldoen, maar hoe ze dat bereiken zijn ze vrij in binnen een aantal kaders. Vind je het prettig als je kind vooral zelfstandig leert, veel keuzemogelijkheden heeft of juist met klassikaal onderwijs krijgt met veel instructie van de leerkracht. Ook interessant is of een school af durft te wijken van methodes, heeft het thematisch werk of worden de zaakvakken los van elkaar gegeven. Dit soort dingen die je terug in jenaplan, dalton of montessorionderwijs, maar ook reguliere scholen kunnen heel veel van elkaar verschillen.

Ik vind het belangrijk dat kinderen zelf leren en willen leren. Een school waar ze proberen een kind intrinsiek te motiveren om iets te laten vind ik belangrijk. Ook zelfstandigheid die aangeleerd word is iets wat ik graag zie. Verder zie ik graag dat kinderen ook kunnen leren met concreet materiaal en niet alleen maar uit boeken.

5. De manier van omgaan met verschillen

Alle scholen hebben te maken met verschillen tussen leerlingen. Wat nou als jouw kind zwak is in bepaalde vakken, wat is dan de manier van werken om hier mee om te gaan? En juist heel intelligente kinderen, wat voor extra werk krijgen die aangeboden? Is dat allemaal in de klas of ook met een remedial teacher of plusklas. Hoe worden deze dingen geregistreerd en aangeboden?

Voor ons is het belangrijk dat kinderen ook binnen de klas extra dingen aangeboden krijgen en extra hulp of uitdaging ook binnen de klas goed georganiseerd is. Plusklas of remedial teaching buiten de klas is ook belangrijk, maar dat is maar een deel van de tijd en ook in de klas moet passend werk te doen zijn.

6. Het omgaan met toetsen

Wat ik zelf wel interessant vind om te weten is hoe een school toetst en laat zien wat leerlingen beheersen. Dit mag volgens de onderwijsinspectie niet alleen met methodegebonden toetsen, maar je hebt ook een methode onafhankelijke manier van toetsen nodig. De meeste scholen gebruiken daarvoor het cito leerlingvolgsysteem en hun toetsen. Er zijn ook scholen die kiezen voor een ander systeem. Ook zijn er scholen die naast cito leerlingen zelf portfolio’s maken.

Ik merk dat ik over het toetsen niet zo’n sterke mening heb. Toetsen bij de kleuters vind ik niet nodig en doe dat liever met observatielijsten, maar je ontkomt eigenlijk zelden meer aan kleutertoetsen. Als leerkracht heb ik alleen gewerkt met cito en dat is op zich prima. Niet perfect, maar wel goed bruikbaar en objectief doordat het zo veel gebruikt wordt.

[easy-image-collage id=3663]

7. Hoe gaat de school om met doubleren of versnellen?

Stel nou dat je kind echt veel afwijkt van het gemiddelde van de klas. Zo veel dat het eigenlijk qua leerstof een jaar terug of verder moet wat doet de school dan? Er zijn scholen die dit prima vinden, maar ook scholen die juist kiezen om kinderen zo veel mogelijk in hun eigen klas te houden. Een jaar langer kleuteren komt ook soms voor, wat past bij jouw wensen weer.

Ik vind voor alle punten wel iets te zeggen mits de sociaal emotionele ontwikkeling ook goed past. Soms een jaar over doen zinnig kan zijn, maar niet te snel of te afwijkend. Versnellen ben ik nog voorzichtiger mee eigenlijk.

8. Kwaliteit van de school

Hoe staat de school bekend? Is er stabiliteit in het team en op de school? Maar ook hoe zijn de rapporten van de onderwijsinspectie? Ook interessant is de uitstroom van leerlingen. Welke scholen gaan ze en welk niveau?

Ik vind het belangrijk dat een school stabiel is en de basis goed op orde. Hier zal ik dus naar kijken. Wat ik verder interessant vind is de uitstroom van leerlingen naar het voortgezet onderwijs ten opzichte van vergelijkbare scholen. Een school in een achterstandswijk zal sowieso wel lager scoren als een school in een dure wijk. Maar als je daar rekening mee houdt wat is dan het resultaat en hoe verklaart een school uitschieters?

9. Kosten van de school

Heel simpel eigenlijk. Wat kost een school? Er zijn scholen die soort van particulier zijn en zo honderden euro’s per maand vragen. Kan en wil je dat betalen? Maar ook de reguliere ouderbijdrage verschilt van een paar tientjes tot een paar honderd euro per schooljaar. En wat doet de school met dit geld? Maar let bij de kosten ook op kosten voor overblijf, ook bij een continurooster.

Voor ons is een gemiddeld bedrag prima. In het Gooi waar we eerst woonden kostte bijna alle scholen minimaal 200 euro per schooljaar, hier is het een euro of 50. Prima wat mij betreft.

10. Groepsgrootte

Hoe groot zijn de groepen op school maximaal? En hoe wordt er om gegaan met gelijke groepen in verschillende leerjaren, komt er dan een combinatieklas?

Tja voor mij is het simpel, hoe kleiner de klassen hoe beter. Reëel zijn de meeste klassen tussen de 25 en 30 leerlingen en dat is prima voor mij. Veel groter ook niet. Kleinere klassen zijn natuurlijk wel prettiger.

Wat past bij je kind?

Al deze dingen nemen dingen neem je natuurlijk mee voor jezelf, maar ook in het opzicht wat bij je kind past. Dat is overigens soms best moeilijk als je je kind moet inschrijven rond zijn eerste verjaardag. Dus dan kijk je nog meer naar wat je zelf belangrijk vindt. Het allerbelangrijkste is dat een kind en jijzelf zich prettig voelt op een school. Dat is dus ook vooral waar je op moet letten bij het kiezen van een basisschool.

Wat is voor jou het belangrijkst op een school? En waar zou jij het meest op letten bij je schoolkeuze? 

6 reacties

 1. Sylvia - alovelyadventure op februari 15, 2018 om 3:13 pm

  Wat een fijne lijst! Ik ga hem even bewaren. Wij zijn namelijk in November aan de beurt. Dus we mogen gelukkig nog even genieten

 2. charlotte swart op maart 27, 2018 om 2:07 pm

  Wat een mooie checklist. Ik heb mijn kinderen naar een andere school gedaan toen de directeur veranderde, er kwam toen een totaal ander beleid dan dat er was toen ik ze inschreef

  • Maaike op maart 27, 2018 om 2:10 pm

   Ook niet fijn op dit manier inderdaad, je gaat er toch vanuit dat een beleid redelijk wordt voortgezet.

 3. […] schrijf ik regelmatig over leuke dingen voor kinderen, over het nut van verkleden bijvoorbeeld of tips voor het kiezen van een basisschool. Een onderwerp waar ik ook regelmatig over schrijf is wasbare luiers of andere groene tips. Een […]

 4. […] Op Maaike schrijft op schrijf ik over het leven bij ons thuis. Dat varieert van onderwerpen over opvoeding, persoonlijke verhalen of leuke tips voor ouders. Recent schreef ik bijvoorbeeld over niet de moeder kunnen zijn die ik wil zijn, het nut van verkleden of tips bij het kiezen van een basisschool. […]

 5. […] schrijf daarbij ook artikelen over opvoeding bijvoorbeeld over het kiezen van een basisschool, verhalen over onze verbouwing of verschillende duurzame […]

Laat een reactie achter